Гість


Тут навчаються майбутні лідери         Навчання – це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням.
Реєстрації
Меню
Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 167
Міні-чат
Міні - чат Міні - чат
200
Block title
Block content
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Відвідувачі сайту
Flag Counter

Аналіз роботи МО за 2019-2020 навчальгий рік
Аналіз роботи методобʼєднання вчителів початкових класів за 20192020 навчальний рік

Члени методобʼєднання вчителів початкових класів у 2019 - 2020 навчальному році працювали над проблемою «Реалізація діяльнісного підходу у навчально-виховному процесі через викладання предметів початкової школи з використанням коучингових технологій».Аналіз роботи методобʼєднання свідчить, що в минулому навчально­му році підвищився науково-теоретичний, методичний рівень викладання предметів, вдосконалились навички роботи педагогів з комп’ютером, підсилилась увага до виховної, розвиваючої функції навчання, до пошуку ефективних форм і методів.
Виправдали себе цікаві форми роботи: тренінги, моделювання уроків, групової роботи, розробка і обговорювання диференційованих завдань для уроків математики, українсь­кої мови, інформація членів методоб'єднання про самоосвіту, опрацювання інструктивно-нормативних документів, огляд та вивчення новинок мето­дичної літератури, впровадження в практику роботи передового педаго­гічного досвіду, досвіду роботи вчителів школи, онлайн засідання методоб’єднань.
Продовжувала працювати за системою Федоренка-Пальченка, розробивши свою систему роботи відповідно віку дитини та набутих навичок читання (окремо для 1, 2, 3, 4 класів) вчителька Пашаріна П.Д. Завдяки цій роботі майже всі діти її класу читають швидко, грамотно пишуть, беруть участь у конкурсі знавців української мови імені П.Яцика.
Успішно впроваджувала у своїй роботі технології коучингового навчання вчителька Смирнова Л.В., що сприяли розвитку активно-творчої особистості школяра, розвитку мовлення та формуванню пізнавальної активності школярів.
Над темою «STEM-проекти – компетентнісний підхід до навчання школярів початкових класів», успішно працювала вчителька Мазуренко О.В. Її роботи з цієї теми були відзначені дипломом першого ступеня на міській та другого ступеня на обласній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2020», а також отримали бронзову медаль на міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» і визнані перспективним педагогічним досвідом.
Вчителька Савченко Ю.А. успішно працювала над темою «Стратегії кооперації. Впровадження технологій кооперативного навчання на уроках в початкових класах», оскільки в умовах реалізації концепції НУШ є дуже важливими навички роботи в команді, активна взаємодія учнів, взаємонавчання і підтримка один одного. Її учні неодноразово займали призові місця на шкільних та міських олімпіадах з української мови, беручи участь у конкурсі знавців української мови імені П. Яцика. Друковані матеріали вчительки були представлені на обласній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2020»,де були відзначені дипломом другого ступеня, та наміжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» .
          Метод диференційованого навчання, який сприяє кращому виявленню здібностей учнів та їх розвитку, використовувала у своїй роботі вчителька АнтоненкоС.В., грамотно поєднуючи різноманітні форми роботи: колективну парну, індивідуальну.  Її учні неодноразово займали призові місця на шкільних олімпіадах  з математики.
          Шляхом використання новітніх технологій як засобів розвитку креативності молодших школярівуспішно працювала вчителька ВойналовичЛ.М. Правильність зробленого «відкриття», доцільність кожної нової ідеї її учні доводять за допомогою поняттєвого мислення, користуючись прийомами аналізу і синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення. Лариса Михайлівна взяла участь у конкурсі «Вчитель року 2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу» і показала високий рівень професіоналізму у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, ставши учасником обласного етапу. У минулому навчальному році вона приєдналася до науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», який успішно впроваджує.
          Успішно працювала  над удосконаленням проведення інтегрованих уроків вчителька Сіукаєва О.А., які сприяють розвитку пізнавальної активності школярів, оптимально поєднуючи індивідуальні, групові та колективні форми роботи. Оксана Анатоліївна успішно працює четвертий рік поспіль в науково-педагогічному проєкті  «Інтелект України».ЇЇ учні показали високий рівень знань з усіх предметів за результатами начання у третьому класі.
На високому методичному рівні проводить інтегровані дні вчителька Дроздецька Т Д. У минулому році вона працювала у інклюзивному класі, поглибила звої знання про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами.
Успішно сприяла активізації розумової діяльності та розвитку особистості вчителька Біжан Т.В., використовуючи нестандартні види робіт на уроках і в позаурочний час, працюючи над темою «Використання технології  «Дизайн мислення» для розвитку креативної творчості молодших школярів». Її вихованці вирізняються нестандартністю мислення, володіють прийомами аналізу та синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення, працюють в групах. Вчителька впроваджує систему змішаного навчання, використовуючи планшети,як засоби навчання.
«Раціональне читання як важлива складова у формуванні ключових компетентностей Нової української школи» - тема, над якою працювала вчителька Каленська С.В. А участь у науково-педагогічному проєкті  «Інтелект України» дозволив вчительці розкрити у своїх вихованцях здібності до вивчення всіх навчальних предметів.
Романчук І.В. спрямувала свою педагогічну діяльність опрацьовуючи тему: «Коучингові технології при формуванні життєвої компетентності шляхом пошукової діяльності». Організація проєктної діяльності школярів, що спирається на життєвий досвід, ефективно формує ключові компетентності НУШ.
Темою над якою працювала вчителька Каленська М.П. -«Технологія  коучингового навчання як один із засобів діяльнісного підходу у навчанні».  Її досягнення  сприяють здійсненню одного з таких завдань - створення комфортних умов навчання, при яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання.
Вихователі ГПД Возняк К. М., Головійчук Н.В. та Вигівська Ж.І.  показали високий рівень педагогічної майстерності та вміння організувати роботу з батьками та дітьми для всебічного розвитку учнів початкової школи, виховання патріотів України.
Вчителі других класів Мазуренко О.В., Вашулевська О.В. та Каленська С.В – продовжили впровадження реформи НУШ. Протягом навчального року вони у своїй роботі притримувались принципів Нової української школи, використовували форми і методи роботи, які базуються на діяльнісному підході. Також увага педагогів була зосереджена на формування в учнів комунікативних навичок, навичок співпраці та роботи в групах. Все це сприяло підвищенню мотивації другокласників до навчання, позитивному ставленню до шкільного життя.
Вчителі гімназії впроваджували у зміст дисциплін гуманітарного і природничо-математичного циклів завдання, що спрямовані на розвиток поняттєвого мислення, з логічним навантаженням, комбінованого характеру. Учителі володіють технологічними прийомами створення різноманітних завдань розвивального характеру, вміють оптимально поєднувати індивідуальні, групові та колективні форми роботи, грамотно застосовувати інтерактивні методи навчання швидко приймати рішення про вибір засобів педагогічного впливу; мислити категоріями успіху, тобто бачити позитивне у невдачі дитини, що забезпечує добре емоційне самопочуття кожного учня на уроці, сприяє успішному формуванню пізнавальної активності школярів.
Вимогою часу минулого навчального року стало впровадження дистанційного навчання. Педагоги постійно  шукали нові форми роботи з дітьми, що дали змогу розвивати їх здібності, удосконалювати навички та вміння, ефективно було організоване дистанційне навчання під час карантину на платформі Googleclassroom. Вчителі проводили онлайн уроки, брали участь у зйомках відео-уроків на Коростенському телебаченні. Новий досвід допоміг педагогам підвищити свій рівень володіння інформаційними технологіями, працювати в нових програмах, організовувати по-новому навчання у своїх класах
Однак у роботі МО початкових класів є і напрямки, які потребують більшої уваги:
  • частина  учнів   має   низький   рівень   орфографічної грамотності;
  • не   завжди   теоретичні   знання   учні   вміють   застосовувати практично;
  • частина  учнів   має   незначний   інтерес   до   читання;
  • недостатньо учні володіють навичками роботи зі стратегіями критичного мислення;
          Тому   робота   педагогів   повинна   зосереджуватися   на:
  • інтенсивній   мовній   практиці   учнів   (усній   і   писемній);
  • на подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови;
  • на формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої  літератури;
  • використовувати ефективніші методи і форми щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;
  • використовувати стратегії критичного мислення,  групову і проєктну діяльності.
      В умовах впровадження нового Державного стандарту початкової освіти (2018року) та реалізації реформи Нової української школи перед освітянами постає гостра необхідність якісно нових підходів до організації і змісту освітньої діяльності і постійної самоосвіти.

 
Вас може зацікавити...

Категорія: МО вчителів початкових класів | Додав: ТМ (19.10.2020)
Переглядів: 19 | Рейтинг: 0.0/0

Для переходу на дану сторінку з мобільного пристрою відскануйте QR-код

Всього коментарів: 0

Додати коментар


Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Підписка:1
Код *:

Популярні теги

Теги
Оголошення